present

שיפור כתיבה בדוא"ל

בחברות רבות מגיע השלב שבו התקשורת בחברה עוברת לאנגלית.

כל העובדים חייבים להתנהל באנגלית.

 

הצוות הבכיר בחברה צריך להתכתב באנגלית עסקית במייל בצורה שמכבדת את החברה בחו"ל?

העובדים בכל הדרגים בחברה מתחילים לתקשר במייל באנגלית והשגיאות צועקות לשמים (באנגלית)?

כל התקשורת עוברת לאנגלית ולא סתם אנגלית אלא אנגלית עסקית?

 

כן , הכללים השתנו. העולם העסקי דובר אנגלית . העולם דובר אנגלית אמנם בדיאלקטים שונים. אנגלית אמריקאית, אנגלית בריטית או אוסטרלית וכיו"ב ,אולם איך שלא נאמר זאת...אנגלית היא אנגלית וגם אם יש פה ושם ביטויים ייחודיים ושימושים קצת שונים הרי האנגלית היא שפת התקשורת הבינלאומית.

 

 

אצלנו ב  - Y- English

  • ניתן מענה בצורת קורסים ייחודיים לשיפור הכתיבה, ללימוד האתיקה הנהוגה בכתיבה עסקית בארה"ב ובאירופה, לשיפור תרבות הכתיבה והנימוסים הנהוגים בעולם העסקי.
  • הקורס מתמקד בכתיבה בכלל תוך שימוש בצרכים הספציפיים ובנושאים הנידונים בחברה .
  • הקורס נוגע בכללי הדקדוק הנדרשים לצורך כתיבה רהוטה.
  • הקורס מאורגן על פי רמות ידע באנגלית – לאחר חלוקה לקבוצות על פי מבדק רמה.
  • כל משתתף מקבל חוברת ביטויים לכל מצב או מטרה בכתיבה. החוברת מלווה את המשתתף בתקופת הקורס והיא בעלת ערך רב להמשך הדרך.

ראה דוגמא

 

בסיום הקורס מוצע ליווי אישי coaching של המשתתפים להמשך כתיבה עסקית מקצועית משובחת.