tele-comunication

 

 


תקשורת טלפונית

בחברות רבות מגיע השלב שבו התקשורת העסקית בחברה עוברת לאנגלית. כל העובדים חייבים להתנהל באנגלית. הטלפונים "מצלצלים" אנגלית אם בשיחות חוץ ואם בשיחות פנים כשנציגי החברות בחו"ל מצטרפים לעבודה השוטפת.


כל התקשורת עוברת לאנגלית ולא סתם אנגלית אלא אנגלית עסקית.


ידוע לכל כי בטלפון זמן החשיבה וההכנה קצר מאוד. יש למלא את חלל השיחה במקצב הנקבע על ידי שני הצדדים. תסכול וגמגום משבשים את הדלייה ו... באנו לעשות עסקים רציניים...
ביטויים שגרתיים ובסיסיים של השיח הטלפוני צריכים להילמד ולהיות מתורגלים עד שיהפכו זמינים כמעט כמו אלו בשפת אם.

 

כמה דוגמאות פשוטות שאנו "יורים" לחלל בשיחה טלפונית מבלי משים :

"מה העניינים", "מיד אחזור", "תן לי לבדוק"," (סליחה) תוכל לחזור על דבריך" " התקשורת משובשת..." ועוד

המטרה- לזרוק לחלל הטלפון את אותם ביטויים באנגלית במהירות ובביטחון כמעט כמו בשפת האם. ולהיות מסוגלים להמשיך בשיחה אל הנושאים העסקיים...

 

כן , הכללים השתנו גם כאן . העולם העסקי דובר אנגלית . העולם דובר אנגלית אמנם בדיאלקטים שונים. אנגלית אמריקאית, אנגלית בריטית או אוסטרלית וכיו"ב ,אולם איך שלא נאמר זאת...אנגלית היא אנגלית וגם אם יש פה ושם ביטויים ייחודיים ושימושים קצת שונים הרי האנגלית היא שפת התקשורת העסקית הבינלאומית.

 

קורס שיפור תקשורת בטלפון מיועד לכמה רמות:

שיפור רמת השיח הטלפוני של מנהלים הנדרשים לשוחח בטלפון על נושאים מקצועיים

שיפור המענה הטלפוני לעובדי החברה

הקניית ביטויים ספציפיים לשיח טלפוני על נושאיו השונים

הקניית יכולת מענה לצורך שרות טלפוני עסקי

הקניית יכולת מענה בשרות לקוחות

שיפור יכולת השיחה והדיבור באופן כללי

 

כל משתתף מקבל חוברת ביטויים - ראה דוגמא