speak-english

שיחה ותקשורת   Talking & communicating in English

הדגש בקורס זה הוא על תקשורת מילולית.

 

יש לך ידע מקצועי , יכולת הבנת טקסטים מקצועיים אבל ...

...יש צורך דחוף לפתוח את הפה ו...לדבר.

 

אצלנו קופצים למים ושוחים...תוך כדי דיבור באנגלית.

 

על מה? על הכול...

 
דוגמא לדגשים במשימות הדיבור:

 

  • Small Talk - איך לדבר על ...תלאות הדרך עד לפגישה למשל.... ולעורר עניין וכבוד עוד לפני הדיבורים הרציניים...
  • Introducing yourself - איך להציג את עצמך ניסיונך ו...העסק והמוצר שלך .
  •  Describing a project or product איך להציג רעיון, פרויקט ומוצר.
  • Survival - הישרדות- בשדה התעופה , במסעדה, ב- Information desk בתחנת הרכבת ואפילו בקניות.
  • הנחיות הוראות וסימני דרך – איך לבקש וגם להבין הוראות והכוונות ולא ללכת לאיבוד באנגלית בשדה תעופה/מונית /רכבת תחתית /מסעדה וכיו"ב.
  • נימוסים והליכות באנגלית - ביטויים ומנהגים המקובלים בארה"ב ובאירופה.
  • שיחה חופשית – איך לפתח אפשרות הרחבה בנושאים של השכלה כללית תרבות מדע והיסטוריה.

 

ועוד ועוד עד ל

איך לספר בדיחות באנגלית...

 

כמובן שיש מקום גם לקריאת חומר הכנה (מהמידיה או מקורות אחרים)

ויש תמיד מקום לדקדוק- על מנת לשפר את הדיוק והמיומנות.

הקורס מותאם ליכולת אישית.

 

בקורס יעשה שימוש במשחקי תפקידים Role-plays וסימולציות המתרגלות מצבים שונים שמחייבים...לדבר אנגלית!!!

 

בקורס אין כניסה לעברית... כל התקשורת היא באנגלית... 

Who's afraid to talk English?