img-2

ניהול ישיבות  Business Meetings

Holding Business Meetings/Conference Calls
in English

 

התקשורת העסקית בחברה עוברת לאנגלית, ולא רק באימייל אלא ישיבות ודיונים נערכים באנגלית בין אם פנים אל פנים או בשיחות מול מסך עם לקוחות או הנהלה מעבר לים- Conference Calls.


 Conference Calls הפכו לאמצעי תקשורת חשוב ויומיומי.

ישיבות מקצועיות או ישיבות דירקטוריון או הנהלה מנוהלות באנגלית.

מטרתנו- להנגיש את האנגלית הפורמאלית למנהלים ולהעלות את רמת השיח העסקי באנגלית.

 

לניהול הישיבה יש כללים משלו ונימוס משלו. השפה האנגלית מאפשרת שליטה בכל שלבי הדיון ברמות שונות של פורמאליות. גם אם אתה ישראלי שהפורמאליות זרה לו הרי שבעולם העסקים יש לה שימוש של כבוד.

 

קורס זה הוא קורס ברמה גבוהה של אנגלית עסקית. ומטבע הדברים מיועד למי שרמתו בינונית ומעלה.

 

 מטרת הקורס

 

להכיר את הביטויים והכללים של ניהול ישיבות

להקנות כלים להבין ולהשתמש בביטויים ייחודיים לישיבות 

לשפר את רמת האנגלית העסקית בתחום הספציפי של החברה

לשפר את רמת האנגלית בתחום הכללי של דיבור עסקי

לאמן את המנהל בנהלים ובביטויים המיצגים אותם

לאמן את המנהל בביטויי נימוס ואתיקה של דיונים עסקיים

לתרגל סיטואציות שונות שבהן המנהל ייקח חלק

 

 בקורס יחולק חומר מקצועי הכולל ביטויים לשלבים שונים וסוגים שונים של דיונים.