img-1

משימות מיוחדות  VIP

הכנה לנסיעה לחו"ל

הכנה לישיבת דירקטוריון חו"ל באנגלית

הכנה למצגת דחופה

הכנה לאירוח אורחים חשובים באנגלית

מיון עובדים- מיון רמת האנגלית של מועמדים סופיים

ליווי מקצועי נוסף בתום קורס – לכתיבה עסקית ולהצגת מצגות

עזרה ראשונה FIRST AID

 

הכנה לנסיעה לחו"ל

Brush Up your English. Prepare for the upcoming meeting

נוסעים לפגישה חשובה בחו"ל? רוצים לשפשף את הדיבור ולהתכונן ?

מפגשים אינטנסיביים לפני נסיעה למיקוד השיחות ולמיקוד יכולת הדיבור בנושא הספציפי.

contact

 

הכנה לישיבת דירקטוריון חו"ל באנגלית

ישיבת הדירקטוריון הולכת וקרבה. ה-agenda לפגישה כבר פורסם. אנחנו נתאמן ונערוך הכנה וחזרה

לשיפור הביטחון העצמי , למיקוד הדברים החשובים ולחיזוק אוצר המילים הרלוונטי באנגלית עסקית

שמכבדת את המנהל ואת המפגש כולו.

contact

 

הכנה למצגת דחופה
אורחים מגיעים?

יש מצגת אבל צריך לעדכן?

יש צורך להתאמן בהצגת הפרזנטציה?

אנחנו מתגייסים למפגש ממוקד לאימון בהעברת המצגת באנגלית במקצועיות ובביטחון עצמי.

contact

 

הכנה לאירוח אורחים חשובים באנגלית
תמיד יש מקום לשיפור ולחזרה . אורחים באים ? מפגש אימון באנגלית ישפר את שטף הדיבור שאולי קצת נשחק, ישפר את הביטחון העצמי ויוסיף לאוצר המילים הכללי. 

contact

 

מיון עובדים- מיון רמת האנגלית של מועמדים סופיים
האם המועמדים באמת יודעים אנגלית ברמה המתבקשת בחברה? מבדק אישי להערכת רמה יסייע בהחלטה הסופית. אנחנו ב - English Y לשרותכם.

contact

 

ליווי מקצועי נוסף בתום קורס –
לכתיבה עסקית להצגת מצגות ולליווי טלפוני במענה שרות.
בתום כל קורס ניתן להזמין ליווי נוסף לחיזוק הידע הנרכש ולשיפור המיומנויות בכתיבה, בעריכת מצגות ובדיבור טלפוני. ניתן גם להתייעץ בניסוח מכתבים או מיילים חשובים באמצעות הטלפון או המייל.

contact

 

עזרה ראשונה FIRST AID
יש שאלה? חסרה מילה? האם כך נכון להתבטא? מה המשמעות? אל תהססו להתקשר.
אנחנו כאן גם בסיום הקורס או האימון לכל שאלה ובקשה ייעוץ וחיזוק נוסף. אנחנו מאמינים בקשר מתמשך עם לקוחותינו בכל התחומים.

 contact