img-4            

מבדק רמה  Assessment Test

כל קורס מתחיל במבדק רמה.

 

האם ניתן לקבוע מסלול לימוד ורמת לימוד מבלי לדעת את רמתו של הלומד?

אנחנו ב- Y-ENGLISH מאמינים שהמקצועיות מתחילה בדיוק בנקודה זו. אנו מעריכים בעזרת מבדק רמה את נקודת ההתחלה ויודעים לבנות מסלול לימוד לכל אחד מהמשתתפים ולתכנן ולהתאים קורסים ברמה  מתאימה ללומדים ברמות השונות.

 

מה כולל מבדק רמה?

 

המבדק כולל שאלון בכתב הדורש ידע כללי בשפה האנגלית ברמות שונות, אוצר מילים ברמה בינונית ומעלה וכתיבה קצרה של משפטים ושאלות באנגלית.

 

בסיום המבדק נערכת שיחה קצרה באנגלית על מנת להשלים את תמונת הידע באנגלית בדיבור בע"פ.


במקרים רבים יש הבדלים משמעותיים בין מיומנויות שונות ביכולת התקשורת אצל אנשים שונים. נמצא שישנם אנשים המפתחים לעיתים מיומנויות דיבור בקלות יותר מאשר מיומנויות כתיבה בשפה זרה או להפך. המבדק הכולל את כל המיומנויות מסייע להעריך את רמתו של כל לומד ולצאת לדרך של למידה.

 

חשוב לציין כי חלה שמירה על הפרטיות ותוצאות המבדק נשארות סודיות ואינן משמשות אלא לבניית מסלול לימוד או חלוקה לקבוצות בעלות רמה הומוגנית ככל האפשר.

בנוסף, לקויות למידה נלקחות בחשבון במידה והן מובאות לידיעתנו לפני או בעת המבחן.

 

כיצד נערכים למבדק?


לקבוצות גדולות של משתתפים בחברה ניתן לערוך מבדק בכתב בשעה משותפת לכולם. (בערך 50 דקות)
השיחה בע"פ נערכת מיד אחר כך באופן אישי לכל משתתף ברשימה שמאורגנת על פי החלטת החברה.

(8-10 דקות למשתתף.)