img-1

אנגלית עסקית

אתה כמנהל צריך להכין מצגת עסקית באנגלית?
ניהול ישיבות דירקטוריון נעשה מעכשיו באנגלית ?
מנהלים בכירים בחברתך נוסעים לייצג באנגלית את החברה בתערוכה בשפה האנגלית?
הצוות הבכיר בחברה צריך להתכתב באנגלית עסקית במייל בצורה שמכבדת את החברה בחו"ל?
העובדים בכל הדרגים בחברת ההייטק מתחילים לתקשר במייל באנגלית והשגיאות צועקות לשמים (באנגלית)?
כל התקשורת עוברת לאנגלית ולא סתם אנגלית אלא אנגלית עסקית?

 

אם ענית על אחת או כל השאלות ב YES

אנחנו ב- Y-English אומרים  !!! Yes You Can

 

לימודי אנגלית וקורסים בקבוצות קטנות לחברות ולעסקים.

 שיפור כתיבה אנגלית במייל

עריכת מצגות באנגלית  Presentations

הצגת מצגות באנגלית Presenting in English

ניהול ישיבות באנגלית Board meetings

שיפור שיחה באנגלית Speaking

כתיבת מסמכים חשובים באנגלית

תיעוד פעולות החברה Documentation

שיפור הקומוניקציה הטלפונית Phoning in English

ליווי מקצועי עם סיום הקורסים

ליווי בתהליך קבלה לעבודה- מבדקי רה באנגלית למועמדים

אימון אישי בהכנה למבדקים מבחנים ולראיונות עבודה

 

הכל באנגלית עסקית

כל המטרות העסקיות שלך הן המשימות שלנו